Kurum kimliğinizi oluşturarak doğru hedef kitleye mesajlarınızı iletiyor, kurum imajına uygun iletişim stratejilerini belirleyerek sektörünüzde öncü olmanızı sağlayacak iletişim çalışmalarını hayata geçiriyoruz.

  • Algı ve itibar yönetimi
  • Kurumsal sosyal sorumluluk yönetimi
  • Strateji geliştirme
  • Yönetici görünürlük çalışmaları

 

İletişim hedefleriniz doğrultusunda medya planı oluşturarak medya görünürlüğü elde etmek, medya ile aranızdaki iletişimi sürekli kılmak, yaratıcı içerik yönetimiyle etkili haber ve röportaj yansımaları elde etmek, raporlama ve analiz yapmak.
• Stratejik medya yönetimi
• Proaktif medya tanıtım çalışmaları ve haberlere hızlı tepki
• Medya ile yuvarlak masa toplantıları, basın toplantıları, sanal olaylar
• Gündem yönetimi/kendi gündeminizi belirlemek
• Sözcü-lider iletişimi
• Ürün lansmanları koordinasyonu ve hizmet lansmanları
• Newsroom oluşturma ve yönetimi / haber optimizasyonu
• Medya Eğitimi

• Medya eğitimi / sözcüsü eğitimi
• Bir medya ve sosyal medya krizi en aza indirilmesi
• Kişisel itibar yönetimi
• Sunum ve hoparlör becerileri
• In-house ekipleri için özel pazarlama, sosyal medya ve halkla ilişkiler eğitimi

 

Pazarlama iletişiminde satış ve pazarlamaya yönelik ikna edici iletişim stratejileri oluşturarak, destekleyici projeler üretiyor ve bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek marka bilinirliğinizi artırıyoruz.

 

Marka güvenilirliğinizi artırarak kurumun itibarının kaliteli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor ve gerçekleştirdiğimiz proaktif projelerle markanızın iç ve dış rekabet gücünün artırılmasını sağlıyoruz.
Marka veya kişilerin hedef kitleleriyle aralarında ortak bir dilin yaratılması hedefiyle yola çıkarak sürdürülebilir, sağlıklı, tutarlı, şeffaf bir iletişimin dost samimiyeti ve sıcaklığında uzun süre devam etmesi için planlamalar yapıyoruz.

Hedef kitlenizin beklentilerine uygun iletişim stratejileriyle markanızın algısının oluşturulmasını sağlıyor, marka kimliğine uygun olarak, hedef kitlenizle aranızda sıcak bağ ve güven oluşturacak çalışmalara imza atıyoruz.

İş ortaklarımızı temsil eden medya sözcüsü olan liderlerin konumlandırılması, kurumun itibar yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.
İş ortaklarımızın hedef kitlesinin ve bulunduğu sektörün koşullarına göre liderin; medya ve kamuoyu karşısında kurumu en iyi şekilde temsil etmesini sağlayacak stratejileri hazırlıyoruz.
Stratejimizin uygulanması için doğru mecra ve kanallarda; doğru içeriklerle, uygun ton ve seviyede yer alınması için çabalıyoruz.
• Kamuoyu ve medyaya kurum tarafından verilecek en iyi referanslardan biri olan liderin, iletişim koçluğunun yapılması.
• Kurumun, yer aldığı sektörde rol model olarak ilk akla gelen isimlerden biri olunmasının sağlanması,
• Kurum yöneticisinin bilirkişi rolünün öne çıkarılmasına yönelik iletişim planının oluşturulması ve uygulanması,
• İlgili sektörü etkileyecek konu ve gündem gelişmelerinde, iyi kurgulanmış içerikler ile bilirkişi rolünün sorumluluğu ile medya iletişiminin gerçekleştirilmesi,
• Gazete, dergi, televizyon röportajları öncesi konuşma konuları ve metinlerinin hazırlanması,
• Kariyer söyleşileri, panel, zirve gibi etkinlikler öncesinde ön hazırlıkların yapılması.

Kriz İletişim Planınızı ve yol haritanızı hazırlayarak, markanızın potansiyel krizlerle ilgili önceden hazırlıklı ve tedbirli olması için çalışıyoruz.
• Kriz iletişimi eğitimi
• Krizde İç iletişim politikaları
• Krizde medya planlama, izleme ve müdahale
•Mevcut riskli durumun fırsata çevirecek stratejilerin belirlenmesi,
•Basın açıklaması yapılacaksa, basın metninin ve basına servis edilecek içeriğin hazırlanması,
•Kriz iletişimi çalışmalarının hızla uygulanmasına yönelik operasyonun koordinasyonu başlıca hizmetlerimizi oluşturmaktadır.

Markanızın etkinlik, organizasyon, basın gezisi, fuar katılımı ve sponsorluk çalışmalarıyla tüketicileriyle farklı platformlarda bir araya gelmesini sağlıyoruz.
• Etkinlik strateji ve planlama
• Farklı bileşenlerin koordinasyonları
• Etkinlik medya yönetimi
• İçerik ve video üretimi
• İçerik, video ve fotoğraf üretimi

Yeni çağın en güçlü iletişim aracı sosyal medyada, markanızın hedef kitle ile arasındaki dijital iletişimi ve marka kimliğinize uygun olarak takipçilerinizle olan dijital ortamdaki birlikteliğinizi yönetiyor, daha fazla kişiye erişmenizi sağlıyoruz.
• Günümüzde sosyal medyanın gücü yadsınamaz boyutlara ulaşmıştır. Bu minvalde işletmelerin veya kişilerin yaptıkları halkla ilişkiler çalışmalarının paydaşlarında istenilen yönde yüksek etki yaratması söz konusu çalışmaların dijital ve sosyal medya araçlarında tek sesliliği oluşturacak şekilde bütünleştirilmesiyle ancak mümkündür.Sosyal Medya Alanında Müşterilerimize Sunduğumuz Hizmetler;
o Sosyal Medya ve PR faaliyetlerinin bütünleşik olarak yürütülmesine yönelik içerik ve takvimlerin hazırlanması,
o Sektör ve rakip analizi doğrultusunda hedef kitlelerinize ulaşabileceğiniz en etkinsosyal medya mecralarının belirlenmesi,
o Sosyal medya mecralarında kurumsal marka farkındalığınızı oluşturacak konsept ve editöryal içerik planlanmasının yapılması,
o Ürün ve hizmetlerinize ilişkin trenlere uygun içeriklerin üretilmesi,
o Takipçi sayınızın organik olarak arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
o Monitoring ve süreç yönetiminin düzenli raporlanması,

Ulusal medyada uzun yıllar dergi ve gazete tecrübesine sahip Düşler Atölyesi Yayın Ekibimiz ile Türkiye ve dünyanın önde gelen firmaları için kurum imajını ve değerlerini yansıtan, yaratıcı tasarım ve zengin içeriklere sahip kurumsal yayınlara imza atıyoruz.
Ayrıca kurumların kültürlerini gelecek nesillere aktarmalarını sağlamak amacıyla kurum kültürü kitapçıklarının oluşturulmasında profesyonel olarak ekibimiz katkı sağlamaktadır.
Markanızın kurumsal hedef kitlelerine yönelik hazırlanan yayınlarda içerik çözümleri sunar.

• Kurum Hikâyesi
• Kurum Kültürü Kitapçığı
• Kurumsal Kitapçıklar
• Kurumsal Dergiler
• Kurum Lideri’nin Başarı Hikâyesi
• Lider Biyografileri
• Kurumsal dergi ve gazete tasarımı
• A'dan Z'ye içerik yönetimi
• Matbaa hazılık ve baskı süreci

Gündem yönetimi, özel şirketler, kamu kurumları, siyasi, toplumsal tezler, ülke tanıtımı, vb. pek çok alanda karşımıza çıkan; sorunu noktasal olarak değil, bir bütünün içinde ele alan, mevcut resmi genel olarak görmeyi gerektiren ve buna özgü öngörüsel çalışmaların hazırlanmasını beraberinde getiren bir iletişim modelidir.
• İş ortaklarımızın itibarlarına ve bilinirliklerine katkıda bulunacak sektörel gündemi belirleyecek, bilirkişi imajlarını güçlendirecek tespit, değerlendirme ve görüşlere yönelik içeriklerin hazırlanması ve iletişiminin gerçekleştirmesi.

• Sektör, ülke ve dünya gündeminin iş ortaklarımız nezdinde fırsata dönüştürülmesi için hizmet ve faaliyet alanları ile ilişkilendirilmesine yönelik içeriklerin hazırlanması ve iletişiminin gerçekleştirilmesi.